Menu Sluiten

Talent matching

Als organisatie bent u permanent op zoek naar nieuwe en vooral goede medewerkers. Niet altijd een eenvoudige opdracht. Via Talent Matching reiken wij op een proactieve wijze sterke profielen en talenten aan. Indien gewenst kan u uitgebreid kennis maken met deze personen. Via een diepgaand assessment center garanderen wij de kwaliteiten van deze profielen.

Talent Matching: De proactieve matchmaker van Ucare

Jaarlijks stromen er meer werknemers uit de arbeidsmarkt dan er geïntroduceerd worden. Deze economie trekt gestaag terug aan. Vele bedrijven hebben moeite om (de juiste) werknemers aan te trekken. De War for Talent zal de komende jaren blijven spelen. Het belang van inzetten op talenten, om zo meer impact te creëren op de werkvloer, zal dan ook alleen maar toenemen.

Inzetten op talent loont

Binnen Ucare zetten we al  jaren actief in op een waarderende aanpak en de sterktes van mensen. Gesterkt door wetenschappelijke studies geloven wij dat deze talenten het verschil kunnen maken voor organisaties. Daarom gaat Ucare een stap verder in de begeleiding van deze unieke profielen door een actieve rol op te nemen in het ‘matchingsproces’. Dit gebeurt proactief en zeer gericht. We zijn overtuigd dat wanneer werkgevers heel gericht werknemers kunnen inzetten op hun talenten, dit zorgt voor performantere organisaties.

Hoe gaan we te werk?

  • U ontvangt een uitgebreide profielomschrijving
  • Bij interesse contacteert u ons voor een kennismakingsgesprek met de kandidaat
  • U ontmoet de kandidaat voor één of meerdere gesprekken
  • Wij screenen de kandidaat op basis van uw specifieke bedrijfscontext
  • U werft heel gericht en met voldoende kennis van zalen de juiste kandidaat aan
  • In geval van mismatch starten wij binnen de eerste 6 maanden kosteloos een werving & selectieprocedure op

Het proces

Werkgevers ontvangen een uniek profiel waarbij ze beslissen of ze wensen kennis te maken met de kandidaat of niet. Bij interesse doorloopt de kandidaat vervolgens de interne aanwervingsprocedure. Indien de organisatie de voorgestelde kandidaat wenst aan te werven, volgt er bij ons een gedetailleerde screening (assessment center) op basis van de bedrijfscontext en specifieke functie. Op deze manier ontvangt de werkgever een volledig overzicht van de sterktes en mogelijke ontwikkelingspunten van de kandidaat, waardoor men met nog meer kennis van zaken tot aanwerving kan overgaan.

Welke voordelen biedt talentmatching voor u?

  • Toegang tot unieke en sterke talenten en profielen
  • Een GARANTIE op RESULTAAT
  • In geval van een "match" organiseren wij een assessment center
  • Wij bieden u een garantie van 6 maanden

Voordelen - voor de werkgever én voor de kandidaten

Kandidaten worden in dit proces bijgestaan door een loopbaancoach. Deze biedt professionele begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Aangezien onze loopbaancoaches de arbeidsmarkt grondig kennen, kunnen ze meer inzicht geven in contexten waar de kandidaat zijn talenten optimaal kan inzetten en in welke bedrijfscultuur hij mogelijks goed zou passen.

In de finale fase volgt er een assessment center, een uniek leermoment om verder inzicht te krijgen in de sterktes en mogelijke ontwikkelingspunten in het kader van de nieuwe professionele uitdaging. Naast het verhogen van het zelfinzicht, biedt dit ook andere mogelijkheden. Door met deze resultaten aan de slag te gaan, zal de kandidaat zich ook in zijn nieuwe omgeving gemakkelijker kunnen ontwikkelen en ontplooien. Hetgeen bevorderlijk is voor een snelle integratie.

Een garantie op resultaat

De profielen die worden aangereikt zijn al aan een eerste screening onderworpen. We staan dan ook achter deze kandidaten. In die mate dat wanneer blijkt dat deze niet voldoen, Ucare automatisch een werving- en selectieprocedure opstart om alsnog de geschikte kandidaat aan te leveren.